Razstava: Avgust Gnamuš
13.2.2015 - Razstava akademskega slikarja Avgusta Gnamuša