Razstava: Marko Jakše
Otvoritev razstave Marka Jakšeta - 30.10.2015.