Razstava: Franc Mesarič
24.5.2012 - Otvoritev razstave akademskega slikarja Jožeta Denka.